Hotline: 0964 168 639
Hotline: 0964 168 639
  • 100% chính hãng
  • Giá ưu đãi nhất
  • Miễn phí vận chuyển
  • Bảo hành sử dụng
Không có sản phẩm nào !
Danh sách các tài khoản ngân hàng nhận tiền chuyển khoản Công Ty GPCN 24h:
1. Ngân hàng VPBank
    Tên tài khoản: Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 24h
    Số tài khoản: 137040999
    Mở tại: Ngân hàng VPBank – Chi nhánh TP Bắc Ninh.
2. Ngân hàng Vietcombank
    Tên tài khoản: Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 24h
    Số Tài khoản: 0351000936851
    Mở tại: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh TP Bắc Ninh
Danh sách các tài khoản ngân hàng nhận tiền chuyển khoản Cá nhân:
1. Ngân hàng Vietcombank
    Tên tài khoản: Lê Sỹ Ngà
    Số tài khoản: 0351000805010
    Mở tại: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh TP Bắc Ninh.
2. Ngân hàng BIDV
    Tên tài khoản: Lê Sỹ Ngà
    Số tài khoản: 25610000099190
    Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh phòng GD Kinh Bắc - TP Bắc Ninh.
3. Ngân hàng Agribank
    Tên tài khoản: Lê Sỹ Ngà
    Số tài khoản: 2600205279842
    Mở tại: Ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
4. Ngân hàng Seabank
    Tên tài khoản: Lê Sỹ Ngà
    Số tài khoản: 60200014654175
    Mở tại: Ngân hàng Seabank – Chi nhánh phòng GD Tiền An - TP Bắc Ninh