Tổng hợp driver máy in hóa đơn, máy in tem nhãn các hãng

Tổng hợp driver máy in bill, máy in mã vạch
 
Mỗi dòng máy in mã vạch thích ứng với 1 loại driver, do vậy để bạn in được, quản lý được mã vạch, bạn cần lựa chọn driver phù hợp. Dựa vào tên dòng máy, bạn chọn driver phù hợp cho thiết bị mã vạch của bạn nhé.
 
 
 
1. Driver máy in bill APOS
APOS P100:    MediaFire
 
APOS 58:        MediaFire
 
APOS 200:      MediaFire
 
APOS 220:      MediaFire
 
APOS 230:      MediaFire
 
APOS 250:      MediaFire
 
APOS 350BN: MediaFire
 
APOS A168 – A200 (for Windows): Google Drive
 
APOS A168 – A200 (for Macbook): Google Drive
 
2. Driver máy in bill ATP
ATP H58: MediaFire
 
ATP 220: K58 | K80
 
ATP 230: MediaFire
 
ATP A168 A268 A868 (for Windows): Google Drive
 
ATP A168 A268 A868 (for Macbook): Google Drive
 
3. Driver máy in bill X-PRINTER
Xprinter -58iiH: Google Drive
 
Xprinter XP-A160M: Google Drive
 
Xprinter XP-A160H: Google Drive
 
Xprinter N160ii: MediaFire
 
4. Driver máy in bill Dataprint E5: MediaFire
5. Driver máy in bill EPSON
TM-T81II (Windows OS): MediaFire
 
TM-T82II (Windows OS): MediaFire
 
TM-T82II (MAC OS):         MediaFire
 
TM-T81III (Windows OS): Google Drive
 
TM-T81III (MAC OS): Google Drive
 
6. Driver máy in bill UTG Taiwan
      Driver UTG XP C230: MediaFire
 
7. Driver máy in mã vạch HONEYWELL
Honeywell PC42t Plus (203dpi): Google Drive
 
8. Driver máy in mã vạch TSC
Driver TSC (Windows 7 trở lên): MediaFire
 
Driver TSC (Windows XP):          MediaFire
 
Driver TSC (MAC OS):                  MediaFire
 
Driver TSC 246M Pro:                  Google Drive
 
Driver TSC Macbook:       Google Drive
 
9. Driver máy in mã vạch GODEX
       Driver Godex: Google Drive
 
11. Driver máy in mã vạch XPRINTER
 
Driver XPrinter XP-350B: Google Drive
 
Driver for Windows XP420 – XP470B: Google Drive
 
Driver for Macbook XP420 – XP470B: Google Drive 
 
Driver APOS 420B – APOS 470B: Google Drive 
 
Driver APOS A909 – APOS A909 LAN: Google Drive
 
Driver APOS (420B+470B) chuẩn
 
Driver APOS A909 for Windows: Google Drive
 
Driver APOS A909 for Macbook: Google Drive
 
 
 
12. Driver máy in mã vạch WINCODE
Update Win10Release(C342C,C343C): Google Drive
 
C342C: Google Drive
 
C343C: Google Drive
 
13. Driver máy in mã vạch ZEBRA
      Zebra GK420t: Google Drive
      Zebra ZT410 (Win7, Win10): Google Drive
 
      Zebra ZT410 (Win XP): Google Drive
 
      Zebra ZT510: Google Drive
 
      Zebra 110Xi4: Google Drive 
 
14. Driver máy in mã vạch BIXOLON
SRP 275III: Google Drive
 
SLP TX400 : MediaFire
 
15. Driver máy in mã vạch Sewoo
      Sewoo LK-B24: MediaFire
 
16. Driver máy in mã vạch RONGTA
      RP411: Google Drive
 
RP421: Google Drive
 
17. Driver máy in mã vạch POSTEK
      C168: Google Drive
 
18. Driver màn hình hiển thị giá APOS
      APOS A8: MediaFire
Phần mềm in tem nhãn Bartender
 
BarTender 10.0.2868.SR4: Google Drive
 
Bartender 11.0.7.3146: Google Drive
 
Phần mềm điều khiển từ xa
 
Phần mềm TeamViewer: Tải tại đây
 
Phần mềm UltralView: Tải tại đây
 
Phần mềm máy chấm công Wise eye on 39
 
Bản Mix 3:                         Google Drive 
 
Bản đăng ký Online:        Google Drive 
 
Bản Plus:                          Google Drive
 
Bản đăng ký bằng tay:     Google Drive
 
Bản 32 bit (VN):               MediaFire
 
Bản 64 bit (VN):               MediaFire
 
Bản add thủ công (AC):    Google Drive
 
 
 
File thiết kế mẫu tem mã vạch các ngành hàng
 
Mẫu tem ngành hàng điện máy:   Google Drive
 
Mẫu tem ngành hàng gia dụng:    Google Drive
 
Mẫu tem ngành hàng mỹ phẩm:   Google Drive
 
Mẫu tem ngành thiết bị giáo dục: Google Drive
 
Mẫu tem ngành thiết bị y tế:         Google Drive
 
Mẫu tem ngành hàng thời trang:  Google Drive
 
Mẫu tem ngành hàng thực phẩm: Google Drive
 
Mẫu tem ngành hàng trang sức:   Google Drive
 
File cài đặt cổng COM cho LS2208
 
Link tải: MediaFireTổng hợp driver máy in bill, máy in mã vạch
 
Mỗi dòng máy in mã vạch thích ứng với 1 loại driver, do vậy để bạn in được, quản lý được mã vạch, bạn cần lựa chọn driver phù hợp. Dựa vào tên dòng máy, bạn chọn driver phù hợp cho thiết bị mã vạch của bạn nhé.
 
 
 
1. Driver máy in bill APOS
APOS P100:    MediaFire
 
APOS 58:        MediaFire
 
APOS 200:      MediaFire
 
APOS 220:      MediaFire
 
APOS 230:      MediaFire
 
APOS 250:      MediaFire
 
APOS 350BN: MediaFire
 
APOS A168 – A200 (for Windows): Google Drive
 
APOS A168 – A200 (for Macbook): Google Drive
 
2. Driver máy in bill ATP
ATP H58: MediaFire
 
ATP 220: K58 | K80
 
ATP 230: MediaFire
 
ATP A168 A268 A868 (for Windows): Google Drive
 
ATP A168 A268 A868 (for Macbook): Google Drive
 
3. Driver máy in bill X-PRINTER
Xprinter -58iiH: Google Drive
 
Xprinter XP-A160M: Google Drive
 
Xprinter XP-A160H: Google Drive
 
Xprinter N160ii: MediaFire
 
4. Driver máy in bill Dataprint E5: MediaFire
5. Driver máy in bill EPSON
TM-T81II (Windows OS): MediaFire
 
TM-T82II (Windows OS): MediaFire
 
TM-T82II (MAC OS):         MediaFire
 
TM-T81III (Windows OS): Google Drive
 
TM-T81III (MAC OS): Google Drive
 
6. Driver máy in bill UTG Taiwan
      Driver UTG XP C230: MediaFire
 
7. Driver máy in mã vạch HONEYWELL
Honeywell PC42t Plus (203dpi): Google Drive
 
8. Driver máy in mã vạch TSC
Driver TSC (Windows 7 trở lên): MediaFire
 
Driver TSC (Windows XP):          MediaFire
 
Driver TSC (MAC OS):                  MediaFire
 
Driver TSC 246M Pro:                  Google Drive
 
Driver TSC Macbook:       Google Drive
 
9. Driver máy in mã vạch GODEX
       Driver Godex: Google Drive
 
11. Driver máy in mã vạch XPRINTER
 
Driver XPrinter XP-350B: Google Drive
 
Driver for Windows XP420 – XP470B: Google Drive
 
Driver for Macbook XP420 – XP470B: Google Drive 
 
Driver APOS 420B – APOS 470B: Google Drive 
 
Driver APOS A909 – APOS A909 LAN: Google Drive
 
Driver APOS (420B+470B) chuẩn
 
Driver APOS A909 for Windows: Google Drive
 
Driver APOS A909 for Macbook: Google Drive
 
 
 
12. Driver máy in mã vạch WINCODE
Update Win10Release(C342C,C343C): Google Drive
 
C342C: Google Drive
 
C343C: Google Drive
 
13. Driver máy in mã vạch ZEBRA
      Zebra GK420t: Google Drive
      Zebra ZT410 (Win7, Win10): Google Drive
 
      Zebra ZT410 (Win XP): Google Drive
 
      Zebra ZT510: Google Drive
 
      Zebra 110Xi4: Google Drive 
 
14. Driver máy in mã vạch BIXOLON
SRP 275III: Google Drive
 
SLP TX400 : MediaFire
 
15. Driver máy in mã vạch Sewoo
      Sewoo LK-B24: MediaFire
 
16. Driver máy in mã vạch RONGTA
      RP411: Google Drive
 
RP421: Google Drive
 
17. Driver máy in mã vạch POSTEK
      C168: Google Drive
 
18. Driver màn hình hiển thị giá APOS
      APOS A8: MediaFire
Phần mềm in tem nhãn Bartender
 
BarTender 10.0.2868.SR4: Google Drive
 
Bartender 11.0.7.3146: Google Drive
 
Phần mềm điều khiển từ xa
 
Phần mềm TeamViewer: Tải tại đây
 
Phần mềm UltralView: Tải tại đây
 
Phần mềm máy chấm công Wise eye on 39
 
Bản Mix 3:                         Google Drive 
 
Bản đăng ký Online:        Google Drive 
 
Bản Plus:                          Google Drive
 
Bản đăng ký bằng tay:     Google Drive
 
Bản 32 bit (VN):               MediaFire
 
Bản 64 bit (VN):               MediaFire
 
Bản add thủ công (AC):    Google Drive
 
 
 
File thiết kế mẫu tem mã vạch các ngành hàng
 
Mẫu tem ngành hàng điện máy:   Google Drive
 
Mẫu tem ngành hàng gia dụng:    Google Drive
 
Mẫu tem ngành hàng mỹ phẩm:   Google Drive
 
Mẫu tem ngành thiết bị giáo dục: Google Drive
 
Mẫu tem ngành thiết bị y tế:         Google Drive
 
Mẫu tem ngành hàng thời trang:  Google Drive
 
Mẫu tem ngành hàng thực phẩm: Google Drive
 
Mẫu tem ngành hàng trang sức:   Google Drive
 
File cài đặt cổng COM cho LS2208
 
Link tải: MediaFire
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *